Ochrana dat

Roto střešní okna s.r.o. se Vám stále snaží nabídnout vynikající služby ve všech oblastech svého zaměření. Ochrana vašeho soukromí při použití našich internetových stránek je pro nás obzvláště důležitá. Proto bychom vás zde rádi informovali o anonymním a osobní údaje obsahujícím sběru dat.

Použití neosobních údajů / anonymní stahování dat

Vždy můžete naše internetové stránky společnosti Roto střešní okna s.r.o. navštívit, aniž byste byli nuceni nám sdělit, kdo jste. Získáme pouze čistě technická data, jak např. jméno vašeho internetového poskytovatele, internetovou stránku, ze které jste nás navštívili, stránky, které u nás navštívíte nebo datum a čas vaší návštěvy. Tato data nemohou být přiřazena žádné konkrétní osobě, jsou použita, uložena a vyhodnocena pouze pro naše interní potřeby.

Použití osobních údajů

Osobní údaje použijeme všeobecně pouze tehdy a v takovém rozsahu, jaký nám vy sami umožníte a jaký je potřeba např. pro sepsání smlouvy, vyplnění dotazníku, servisního lístku nebo při registraci do soutěže vyhlášené společností Roto střešní okna s.r.o. Uložena budou pouze vámi zadaná data při registraci, dále datum, čas a IP adresa, a zároveň váš souhlas s uložením a použitím těchto dat. Tyto osobní údaje jsou použity především pro potřeby reklamy a/nebo průzkumu trhu, stejně tak jako pro nabídky elektronických služeb, samozřejmě pouze v tom případě, pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas. V budoucnosti lze tento souhlas kdykoliv odvolat.

Uvedení účelů zpracování je k dispozici vždy na odpovídajících místech našich internetových stránek. Poskytnutí vašich údajů třetí osobě proběhne bez vašeho výslovného souhlasu pouze v případě nutnosti, týká-li se to provedení služby nebo na základě zákonných informační povinnosti.

Soutěže

Současně s účastí v soutěžích udělujete společnosti Roto střešní okna s.r.o. časově neomezený souhlas s marketingovým využitím svých osobních údajů uvedených v přihlášce pro komunikaci v rámci soutěží, a to včetně zasílání obchodních sdělení a prezentace soutěží veřejnosti. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Veškeré osobní údaje, které nám dáte k dispozici v rámci své účasti v soutěžích, budou uložené na serveru a použity pouze pro zadaný účel a po ukončení soutěže budou smazány. Předání vašich osobních dat třetí osobě neproběhne bez vašeho výslovného souhlasu, pokud to nebude nutné k úspěšnému průběhu soutěže, vyzvednutí výhry nebo na základě zákonné informační povinnosti. Uložení a použití vašich osobních údajů nad rámec soutěže proběhne pouze v případě, že jste k tomu dali výslovný souhlas.

Informační povinnost

Máte právo obdržet kdykoliv informace o uložených datech k vaší osobě, včetně původu a příjemců vašich dat, stejně jako důvod zpracování těchto dat. Vaši žádost směřujte prosím písemně nebo e-mailem na: Roto střešní okna s.r.o. Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 – Hostivař E-mail: roto.cz@roto-frank.com

Použití souborů cookies

Naše internetové stránky využívají tzv. souborů session-cookies. Jsou to malé informační jednotky, které se uloží při načtení stránky do dočasné paměti počítače návštěvníka. Jakmile naši stránku opustíte, tyto soubory session-cookies se automaticky smažou. Můžete si sami ve svém prohlížeči nastavit, zda tyto soubory mají být akceptovány či ne.

Použití Google Analytics

Naše internetové stránky využívají Google Analytics, službu společnosti Google Inc. („Google“), která analyzuje internetovou stránku. Google Analytics použitá tzv. soubory „cookies“, textová data, která jsou ukládána do vašeho počítače a která umožňují analýzu používání internetové stránky. Informace o vašem užívání této internetové stránky, získané pomocí souborů cookies, jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě, že aktivujete anonymizaci IP-adresy na této internetové stránce, vaše IP-adresa bude Googlem nejprve zkrácena v rámci členských států EU nebo ostatních smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se stane, že IP-adresa je nejprve přenesena na server Google do USA a teprve potom zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google využívat těchto informací k tomu, aby mohl vyhodnocovat využívání vašich webových stránek, aby zpracovával zprávy o aktivitách na webové stránce a poskytoval provozovateli další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Vaše IP-adresa, zprostředkovaná v rámci Google Analytics vaším prohlížečem, nebude sloučena s ostatními daty od Google. Ukládání soborů Cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení svého webového prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili na to, že v takovém případě nebudou některé funkce internetové stránky fungovat správně nebo nebudou k dispozici vůbec. Stejně tak můžete zabránit stahování dat včetně vaší IP-adresy, a zároveň jejich zpracování společností Google, tím, že si do svého počítače stáhnete a nainstalujete Plugin pro prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Bližší informace k podmínkám používání a ochrany dat najdete pod těmito odkazy: http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies. Upozorňujeme, že Google Analytics byl na této stránce rozšířen o kód „anonymizelp“, abychom umožnili anonymisovaný přístup (tzv. sog. IP-Masking).